Kancelaria

Kancelaria Biegłego Rewidenta Jan Pstraś Audyt, Doradztwo jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 10 ust.1 ustawy z dnia 06 czerwca 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. nr. 77, poz.649) wpisanym pod numerem 3053 na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Ubezpieczenie Kancelarii

Kancelaria posiada ubezpieczenie OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. z 2009r., Nr 205, poz. 1583).

Właściciel Kancelarii

Jan Pstraś Biegły rewident nr 3281

Jan Pstraś

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych wg PSR i MSR/MSSF, konsolidacji sprawozdań finansowych, doradztwie finansowo-księgowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach kapitałowych, również Skarbu Państwa, jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy oraz Biegły rewident współpracujący z liczącymi się spółkami audytorskimi w Polsce.