Audyt / Doradztwo

Przedmiotem działalności naszej kancelarii są usługi audytu i doradztwa, a w szczególności:

  • badanie jednostkowe sprawozdań finansowych jednostek, skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych,
  • audyt środków z Unii Europejskiej,
  • opracowywanie programów restrukturyzacji, biznes planów, oceny opłacalności inwestycji ,
  • wycena przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji metodami dochodowymi oraz księgowymi z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie.

Zobacz naszą ofertę

Kontakt

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ PISZĄC DO NAS

jan.pstras@gmail.com

LUB DZWONIĄC POD NUMER

(+48) 605 030 142

LUB WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ